Indledning

HelpSpot.dk ejes og drives af


HaveFun IVS

CVR-nr. 36030690 (herefter HelpSpot)

Kochsgade 31D, 2 sal

5000 Odense C

+45 29 89 88 33

hej (snabel-a) helpspot.dk


Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved køb af varer på HelpSpot.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

1. Generelt

Handelsbetingelserne er gældende for forbrugere ved handel på www.HelpSpot.dk. Vores netbutik er kun for forbrugere. Ønsker du at handle som erhvervsdrivende bedes du kontakte HelpSpot på e-mail hej (snabel-a) helpspot.dk. Ved bestilling af varer fra HelpSpots netbutik (www.helpspot.dk) accepterer du vores handel- og abonnement betingelser og bekræfter, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

2. Betaling

Bestilte varer kan kun betales online ved brug af følgende kort: VISA, Master Card og Dankort. Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og HelpSpot.dk Personoplysninger såsom navn, adresse osv. krypteres dog ikke.

3. Afgivelse af ordre

Afgivelse af en bestilling på vores hjemmeside er ikke en juridisk bindende aftale. HelpSpot forbeholder sig retten til at annullere din ordre som følge af tekniske problemer, leveringssvigt, trykfejl og lignende situationer. En bindende ordrebekræftelse vil blive fremsendt på din mail, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt.


Vores websystem afsender en automatisk genereret e-mail, hvoraf det vil fremgå hvilke varer, du har bestilt. Dette er kun en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre. Det automatiske svar via e-mail ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Alle priser hos HelpSpot er angivet i danske kroner og er inklusiv moms, eventuelle andre afgifter og levering.

4. Levering

HelpSpot leverer din bestilling med GLS. Alle leveringsomkostninger er indregnet i varens pris.


Leveringstid kan varierer fra 1 til 4 dage. GLS yder ikke garanti for dag-til-dag levering, og det er derfor ikke muligt at efterlyse en forsendelse hos GLS før 4 dage efter afsendelse.


Når en vare er afsendt, sender vi en forsendelsesbekræftelse via e-mail til dig. HelpSpot har ikke erstatningspligt, hvis der ved bestilling er angivet en forkert adresse og dette medfører bortkomst af forsendelse.


Såfremt der opstår betragtelig forsinkelse af købte varer, vil det være muligt at rette henvendelse, med mulighed for godtgørelse. Hvorvidt om der er grundlag for udbetaling af godtgørelse, er afhængig af blandt andet varigheden af forsinkelse, omstændighederne bag forsinkelsen, og varens pris. Såfremt der vurderes, at en godtgørelse er på sin plads, vil beløbet maksimalt være 50 DKK, eller muligheden for 100 DKK i rabat, ved næste køb.

5. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.


Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig. Tilbagebetalingen vil ske senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din besked, om at du vil gøre brug af din fortrydelsesret. Vi tilbageholder dog tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.


Varen skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Fortryder du købet af en bundle, skal alle dele af bundlen returneres, da det betragtes som en samlet vare. Det er ikke muligt, kun at fortryde købet af en del af en bundlevare.


Varen må gerne pakkes ud af æsken, men varen kan kun returneres uden ibrugtagning, da det er åbenlyst at en ibrugtagning af varen udgør en væsentlig forringelse af varens værdi. Hvis en vare er taget retur og varen har været i brug, pålægges et service gebyr på 500,- ekslusiv moms for vurdering og et evt. yderligere værditab vil blive trukket fra det beløb, som returneres til kunden og varen skal sendes forsvarligt i beskyttende emballage. Køber hæfter for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


Når du benytter fortrydelsesretten, skal du selv betale for fragten for at sende varen retur til os. Tilbagebetaling sker hurtigst muligt, efter vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for fortrydelsesretten. Hvis du har betalt kontant bedes de vedlægge konto og reg. nr., så vi kan overføre pengene direkte til deres konto.


Produktet skal være returneret til HelpSpot senest 14 dage efter, vi har modtaget din besked om, at du har fortrudt dit køb. Har vi ikke modtaget din vare bortfalder fortrydelsesretten.

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan kun fortryde dit samlede køb, hvis du ikke har taget dit abonnement i brug indenfor de 14 dage. Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug, når du ved hjælp af dit abonnement aktiverer en licens eller anvender de tilhørende programmer.

6. Reklamationsret og Garanti

Returvarer sendes til:

HaveFun IVS

Kochsgade 31D 2. Sal

DK-5000 Odense C

Danmark


Efter dansk købelov ydes der reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen/fejlen. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter du har konstateret manglen/fejlen. Du bedes kontakte os igennem vores returformular få at få tilsendt en retur label.


Ønsker du at klage over dit køb, bedes du rette henvendelse på e-mailadressen: hej (snabel-a) helpspot.dk. Hvis det ikke kan lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage på til konkurrence- og forbrugerstyrelsen ved at gå ind på www.forbrug.dk. Du kan også klage igennem EU komissionens online klage-portal, hvilket er beregnet til forbrugere, som ikke er bosat i Danmark. Garanti indbefatter ikke reparation af skader, som er forudsage af fejlagtig brug af varen så som væskeskader, tab eller lignende.

7. Vare beskadiget under transport

Skulle det ske, at du modtager en pakke som har synlige tegn på skader under transport, er det vigtigt, at du modtager pakken med forbehold eller åbner pakken mens fragtfirmaets personale er tilstede. Hvis indholdet har taget skade, skal der oprettes en erstatningssag med det pågældende fragtfirma. Fragtfirmaets personale kan hjælpe dig med at lave erstatningssagen. Det er vigtigt, at du straks gør indsigelser mod pakkens tilstand, og ikke kvitterer for modtagelsen uden forbehold.


DDet er også muligt at nægte modtagelse på en beskadige pakke. Den vil så komme retur til os til kreditering. Er skaden ikke synlig ved modtagelse, kan du stadig lave en erstatningssag. Dog skal du sørge for at tage kontakt til fragtfirmaet hurtigst muligt, da de efter nogle dage ikke længere vil erstatte en beskadiget vare. For GLS er denne periode 7 dage. I alle tilfælde er det klart en fordel at starte erstatningssagen øjeblikkeligt, skaden opdages.

8. Abonnementsvilkår

Partnere

Denne aftale indgås mellem køber og HaveFun IVS CVR-nr. 36030690


Betingelse for indgåelse af aftalen:

Det er en betingelse for indgåelse, at Køber samtidig med købet indgår abonnementsaftale hos HaveFun IVS.


ACCEPT AF ABONNEMENTSBETINGELSER

NNår du foretager et køb, accepterer du de gældende abonnementsbetingelser på www.helpspot.dk, her accepterer du, at HaveFun IVS må trække det oplyste beløb for medlemskab periodevist, indtil du vælger at opsige dit abonnement.


Du modtager en kvittering på e-mail ved dit første køb, der indeholder information om dit abonnement.


9. Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Alle abonnementer er bindende de første 12 måneder af fra købsdatoen Efter løbetiden på 12 måneder vil abonnementet kunne opsiges, når det passer dig. Abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for.

10. Misligholdelse

I tilfælde af abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen er HelpSpot.dk berettiget til uden yderligere varsel at ophæve abonnementsaftalen og hertil knyttede aftaler, samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. abonnentens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.

Betales de omhandlende ydelser ikke rettidigt, eller misligholder Køber i øvrigt nogen af disse betingelses bestemmelser, er HaveFun IVS berettiget til at forlange sin restfordring indfriet, og opgjort i henhold til aftaleloven. Ved forsinket betaling har HaveFun IVS krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven (moraren- te).

11. Forsikring

Tegnes et HelpSpot abonnement, hvor en forsikring er inkluderet vil denne forsikring maksimalt dække i tre år fra købstidspunktet af computeren. Opsiges abonnementet vil denne forsikring frafalde fra opsigelsesdato. Ønsker kunden at genoprette sit abonnement med forsikring vil dette koste et genoprettelsesgebyr på 200 kr. Dette er dog kun muligt inden for de første tre år fra købsdato af computeren.

HHar køber et abonnement med inkluderet forsikring i mere end tre år, vil kunden automatisk blive tilbudt at nedgradere til et billigere abonnement da forsikringen ikke længere vil være gældende.


Du kan læse de fulde forsikringsvilkår her